Wat is de structuur achter MVC?

Wanneer een programmeur MVC zegt, dan bedoelt hij Model View Controller. Model View Controller biedt bepaalde richtlijnen bij het programmeren. De structuur die bij MVC ontstaat is vergelijkbaar met de inhoudsopgave van een boek. MVC maakt het leven van programmeurs gemakkelijker omdat onderhoud aan de programmatuur makkelijker te plegen is.

Vandaag de dag is het een beetje vreemd wanneer je niet volgens MVC programmeert. MVC frameworks voor bijvoorbeeld PHP zijn vaak gratis te downloaden. Steeds vaker noemt men in een oproep voor freelance PHP programmeur gezocht de frameworks waarmee de programmeur ervaring dient te hebben.

U kunt het model zien als een beschrijving van de databasetabellen. Tevens kunt u hier andere functies voor gegevensbewerking kwijt.

Zaken die gaan over de weergave op het scherm kan men in de view kwijt. De view bevat meestal de HTML code van de website. Hier is het mogelijk om te bepalen op welke manier bepaalde gegevens worden getoond. Men kan ervoor kiezen om webdesigners toegang tot de views te geven.

De controller kan beschouwd worden als een algemene koppeling. Zo kunnen model en view samenwerken. De controller roept middels objectoriëntatie het model en de view aan.