Dwangstoornis test

Weet u wat smetvrees is? Mensen met smetvrees hebben de angst om besmet te raken of juist anderen te besmetten. De patient heeft de neiging vaak te wassen. Vandaar dat smetvrees ook wel wasdrang wordt genoemd. Mensen met smetvrees kunnen veel tijd kwijt zijn aan het wassen van zichzelf en hun spullen.

De ene patient zal bang zijn om besmet te raken. En andere patienten zullen de vrees hebben om een ander te besmetten. Het vaak wassen is een dwanghandeling om besmetting tegen te gaan. Voor mensen zoals u en ik is dit natuurlijk overdreven. Maar voor de patient is het gevreesde scenario zeer realistisch. In veel gevallen heeft de angst een grote invloed op de gedachten van de patient. Zo zal bestek gebruiken van een ander ervoor kunnen zorgen dat hij of zij besmet raakt. In werkelijkheid is die kans natuurlijk erg klein.

Bij de behandeling van smetvrees wordt er in de regel gekozen voor exposure en responspreventie. De situaties waar de patient zoveel angst voor heeft moeten daarbij worden ondergaan. Voorbeelden zijn: bestek van een ander gebruiken, na iemand een hand gegeven te hebben niet meer handen wassen, deurklinken weer normaal gebruiken. Zo leert de patient inzien dat de angst die hij of zijn altijd had, onrealistisch is.

Men werkt volgens een lijst van lastige situaties, de zogenaamde angsthierarchie. Vervolgens zal de patient de situaties moeten ondergaan. Daarbij wordt met de minst lastige situatie begonnen. De meest moeilijke situatie wordt bewaard voor het eind. De methode is erop gericht de dwanghandelingen af te leren.

Soms breidt men de behandeling van smetvrees uit met medicatie. In het geval dat met exposure en responspreventie niet de gewenste resultaten worden behaald, kan medicatie een uitkomst bieden. Alleen medicatie en geen exposure en responspreventie is ook goed mogelijk.