Dwangstoornis test

Smetvrees is een vorm van de aandoening OCS (obsessieve compulsieve stoornis). De angst om besmet te raken (of een ander te besmetten) speelt een centrale rol bij smetvrees. Men duidt smetvrees regelmatig aan met wasdrang. Wanneer iemand smetvrees heeft zal diegene zichzelf vaak en grondig wassen.

Bij de ene patient zal vooral de angst om zelf besmet te raken een grote rol spelen. Een ander deel van de patienten wil juist de ander niet besmetten. Het veelvuldig en langdurig wassen is een manier om dit tegen te gaan. Vanzelfsprekend is de angst overdreven. Maar voor de patient zijn de dwanghandelingen van levensbelang. In veel gevallen heeft de angst een grote invloed op de gedachten van de patient. Zo zal bestek gebruiken van een ander ervoor kunnen zorgen dat hij of zij besmet raakt. Echt wetenschappelijk onderbouwd is het niet.

De therapie die voor smetvrees goed werkt is exposure en responspreventie. Bij exposure en responspreventie moeten de situaties die voor de patient lastig zijn, worden ondergaan. Daarbij mogen geen dwanghandelingen worden uitgevoerd. Dus gebruiken dat bestek van de ander. Een dag niet douchen. Zo zal de patient zien dat er ook zonder dwanghandelingen niet ernstigs zal gebeuren.

Men werkt volgens een lijst van lastige situaties, de zogenaamde angsthierarchie. De minst gevreesde situatie wordt als eerst ondergaan. Op het laatst wordt de meest gevreesde situatie ondergaan. De methode is erop gericht de dwanghandelingen af te leren.

Men kan de behandeling van smetvrees uitbreiden met medicatie. Vooral wanneer exposure en responspreventie alleen niet voldoende is, is dit een goed idee. Klachten kunnen na het stoppen met medicijnen echter wel terugkeren.